PetMETA

koirien aineenvaihduntatesti

MeistäOta yhteyttä

uudenlainen

Aineenvaihduntatesti

PetMeta on suomalaista innovaatiota oleva, koirien verestä aineenvaihduntatuotteita mittaava testi.

Elimistön aineenvaihduntatuotteita mittaava tieteenala, metabolomiikka, on todistanut merkittävyytensä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. Aineenvaihdunnallisia muutoksia on havaittu koirilla niin rotuihin, liikuntaan, ruokintaan, fysiologisiin tiloihin, lääkevasteeseen kuin sairauksiinkin liittyen.

PetMeta on ensimmäinen koirille tarkoitettu kaupallisessa käytössä oleva metabolomiikkatesti.

PetMeta on pian kaupallisesti saatavilla.

target

Teknologia

PetMeta-testi tehdään käyttäen koirille kalibroitua NMR-spektroskopiamenetelmää (NMR). NMR-menetelmä on kliiniseen käyttöön parhaiten soveltuva metabolomiikan tutkimusmenetelmä, sillä NMR-teknologialla tulokset saadaan kvantitatiivisessa muodossa, tulosten toistettavuus on hyvä, analysointi on nopeaa, menetelmä sopii käytettäväksi suurillekin päivittäisille näytevolyymeille, tarvittava näytemateriaalin määrä on pieni ja menetelmä on erityisen kustannustehokas. Näytemateriaalina käytetään punasoluista eroteltua litiumhepariiniplasmaa paastotetulta koiralta…

monitor

Testisisältö

PetMeta on aineenvaihduntatesti, joka mittaa eräiden tunnettujen kliinisen kemian markkereiden lisäksi laajan määrän erilaisia elimistön aineenvaihduntatuotteita. Muutokset aineenvaihdunnassa ja aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksissa ovat yleisiä esimerkiksi useissa sisäelinsairauksissa. PetMeta -testin avulla pyritään tarkentamaan kliinistä diagnostiikkaa ja se soveltuukin hyvin täydentämään kliinistä kemiaa. PetMeta-testiä voidaan käyttää aineenvaihdunnallisten sairauksien diagnostiikan tukena, eläimen terveydentilan seurannassa…

paw

Tulkinta

PetMeta-testin tulokset toimitetaan viitearvojen ja tulkintaa helpottavan, markkereiden vaikutuksista kertovan testikuvauksen kanssa. Aineenvaihduntaan vaikuttavat sekä sairaudet, ruokinta, liikunta että fysiologinen tila. Diagnostisesti kuvaavimman tuloksen aineenvaihdunnan tilasta saa, kun testi tehdään 8-12 tunnin paastotuksen jälkeen, sillä syöminen muuttaa aineenvaihduntaa hetkellisesti. Näytemateriaalina toimii punasoluista eroteltu litiumhepariiniplasma. Testi on pian Suomessa tarjolla.  …