PetMETA

koirien aineenvaihduntatesti

YleistäOta yhteyttä

uudenlainen

Aineenvaihduntatesti

PetMETA on suomalaista innovaatiota oleva, koirien verestä aineenvaihduntatuotteita mittaava testi.

Elimistön aineenvaihduntatuotteita mittaava tieteenala, metabolomiikka, on nopeasti muuttamassa lääketiedettä. Kliinisessä diagnostiikassa on tapahtumassa muutos yksittäisten kliinisen kemian markkereiden tarkastelusta suuntaan, jossa sairauden aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Metabolomiikka on avaimena tähän muutokseen.

PetBIOMICS (ent. Genoscoper) on suomalainen eläinlaboratorio, joka on perustamisestaan vuonna 1995 ollut maailmanlaajuinen eläinten yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä. Vuonna 2013 julkaisimme ensimmäisenä maailmassa laajan koirien geenitestipaneelin, MyDogDNA®:n. Nykypäivänä tätä teknologiaa pidetään maailmanlaajuisena standardina.

Nyt julkaisemme PetMETA:n, joka on maailman ensimmäinen kliinisesti tarjolla oleva metabolomiikkatesti. PetMETA on saatavilla Movet-laboratoriopalveluiden kautta.

target

Teknologia

PetMETA-testi tehdään käyttäen koirille kalibroitua NMR-spektroskopiamenetelmää (NMR). NMR-menetelmä on kliiniseen käyttöön parhaiten soveltuva metabolomiikan tutkimusmenetelmä, sillä NMR-teknologialla tulokset saadaan kvantitatiivisessa muodossa, tulosten toistettavuus on hyvä, analysointi on nopeaa, menetelmä sopii käytettäväksi suurillekin päivittäisille näytevolyymeille, tarvittava näytemateriaalin määrä on pieni ja menetelmä on erityisen kustannustehokas. Näytemateriaalina käytetään punasoluista eroteltua litiumhepariiniplasmaa paastotetulta koiralta…

monitor

Testisisältö

PetMETA on aineenvaihduntatesti, joka mittaa eräiden tunnettujen kliinisen kemian markkereiden lisäksi laajan määrän erilaisia elimistön aineenvaihduntatuotteita. Muutokset aineenvaihdunnassa ja aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksissa ovat yleisiä esimerkiksi useissa sisäelinsairauksissa. PetMETA -testin avulla pyritään tarkentamaan kliinistä diagnostiikkaa ja se soveltuukin hyvin täydentämään kliinistä kemiaa. PetMETA-testiä voidaan käyttää aineenvaihdunnallisten sairauksien diagnostiikan tukena, eläimen terveydentilan seurannassa…

paw

Tulkinta

PetMETA-testin tulokset toimitetaan viitearvojen ja tulkintaa helpottavan, markkereiden vaikutuksista kertovan testikuvauksen kanssa. Aineenvaihduntaan vaikuttavat sekä sairaudet, ruokinta, liikunta että fysiologinen tila. Diagnostisesti kuvaavimman tuloksen aineenvaihdunnan tilasta saa, kun testi tehdään 8-12 tunnin paastotuksen jälkeen, sillä syöminen muuttaa aineenvaihduntaa hetkellisesti. Näytemateriaalina toimii punasoluista eroteltu litiumhepariiniplasma. Tarkista lähetysohjeet Movet-laboratoriopalveluiden internetsivulta.    Kokonaiskuva…