Kreatiniini

Kreatiniini on lihasten kreatiniinifosfaatin hajoamistuote. Päivittäin lihaksista vapautuvan kreatiniinin määrä onkin riippuvainen lähinnä lihasmassan määrästä. Lihaksista kreatiniini kulkeutuu verenkierron kautta munuaisiin, jossa siitä eritetään lähes 100 % virtsaan. Kreatiniinia jää verenkiertoon tyypillisimmin alentuneen kreatiniinin erityksen seurauksena munuaisten ja virtsateiden sairauksissa, tai munuaisten verenkierron heikennyttyä.

Veren kreatiniinipitoisuutta käytetään yleisesti munuaistoiminnan mittarina. Kansainvälisissä suosituksissa kreatiniinipitoisuutta suositellaan verrattavan koiran aikaisempaan tulokseen viitearvojen sijasta, jolloin jo vähäiseen nousuun veren kreatiniinitasossa voidaan reagoida. Tämänlaisessa seurannassa tulisi verrata vain samalla tutkimusmenetelmällä saatuja tuloksia, sillä esimerkiksi PetMETA:n kreatiniinimittaus saattaa antaa tyypillisiä kliinisen kemian analysaattoreita matalamman kreatiniinituloksen. Näin ollen tulosta tulee verrata myös ainoastaan analysaattorin omiin viitearvoihin. Kreatiniini tulee mitata paastonäytteestä, sillä syöminen voi nostaa veren kreatiniinipitoisuutta.

 

Suurentuneet pitoisuudet

– munuaisten vajaatoiminta
– munuaisten kasvaimet
– munuaistulehdus
– sekundaarinen munuaissairaus
– alempien virtsateiden sairaudet
– prerenaalinen atsotemia
– dehydraatio
– eräät lääkeaineet: mm. gentamysiini, tetrasykliini, trimetopriimi-sulfadiatsiini, morfiini, ketoprofeeni, karprofeeni, butorfanoli, furosemidi, digoksiini
– suuri lihasmassa

Pienentyneet pitoisuudet

– maksashuntti
– huono ruumiinkunto
– pikkupentuikä

 

Lisätietoa

Braun, J. P., Lefebvre, H. P. & Watson, A. D. J. Creatinine in the Dog: A Review. Vet. Clin. Pathol. 32, 162–179 (2003).
IRIS. Grading of Acute Kidney Injury. (2016).
IRIS. IRIS Staging of CKD. (2017).
Thrall, M. A., Weiser, G., Allison, R. W. & Campbell, T. W. Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. (Wiley-Blackwell, 2012).
Klein, MK and Cockerell, GL and Harris, CK and Withrow, SJ and Lulich, JP and Ogilvie, GK and Norris, AM and Harvey, HJ and Richardson, RF and Fowler, J. Canine primary renal neoplasms: A retrospective review of 54 cases. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. (1988).
Macdougall, D. F., Cook, T., Steward, A. P. & Cattell, V. Canine chronic renal disease: prevalence and types of glomerulonephritis in the dog. Kidney Int. 29, 1144–1151 (1986).
Schutte, J. E., Longhurst, J. C., Gaffney, F. A., Bastian, B. C. & Blomqvist, C. G. Total plasma creatinine: an accurate measure of total striated muscle mass. J. Appl. Physiol. 51, 762–766 (1981).