PetMETA-testin tulokset toimitetaan viitearvojen ja tulkintaa helpottavan, markkereiden vaikutuksista kertovan testikuvauksen kanssa. Aineenvaihduntaan vaikuttavat sekä sairaudet, ruokinta, liikunta että fysiologinen tila. Diagnostisesti kuvaavimman tuloksen aineenvaihdunnan tilasta saa, kun testi tehdään 8-12 tunnin paastotuksen jälkeen, sillä syöminen muuttaa aineenvaihduntaa hetkellisesti. Näytemateriaalina toimii punasoluista eroteltu litiumhepariiniplasma. Tarkista lähetysohjeet Movet-laboratoriopalveluiden internetsivulta

 

Kokonaiskuva sairauden aiheuttamista aineenvaihdunnallisista muutoksista

Useat sisäelinsairaudet vaikuttavat pääasiallisen sairausmekanisminsä lisäksi myös laajemmin aineenvaihduntaan. Osa näistä aineenvaihdunnallisista muutoksista havaitaan jo sairauden alkuvaiheessa, kun taas toisille aineenvaihduntareiteille elimistöllä on niin suuri reservikapasiteetti, että aineenvaihdunnalliset muutokset kehittyvät vasta pitkälle edenneessä sairaudessa. PetMETA-testin avulla näitä  aineenvaihdunnallisia muutoksia pystytään havaitsemaan ja seuraamaan. Allaolevista linkeistä pääset lukemaan olemassaolevaa tutkimustietoa sairauksien aiheuttamista, tunnetuista aineenvaihdunnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista koiran hoitoon.

 

Viitearvot kertovat terveiden eläinten tyypillisimmät arvot

Eläinlääketieteessä eläimen laboratoriotulosta verrataan tyypillisesti viite- eli normaaliarvoihin. Näin toimitaan myös PetMETA-testin kohdalla. Viitearvot kertovat sen alueen, jolla tutkitun markkerin tulos tyypillisimmin on terveellä eläimellä. Viitearvoilla on ylä- ja alaraja, joita kutsutaan viiterajoiksi. Viitearvot lasketaan niin, että 95% terveistä koirista osuu viiterajojen sisälle kunkin markkerin kohdalla. Näin ollen terveelläkin koiralla on jokaisen markkerin kohdalla 5% todennäköisyys olla viiterajojen ulkopuolella. Kuten viitearvojen laskutavasta huomataan, viitearvo itsessään ei oikeastaan kerro siitä, mikä arvo olisi sairaalla koiralla, tai mikä olisi tavoiteltavin tulos esimerkiksi koiran hyvinvoinnin tai suorituskyvyn kannalta.

 

Paastonäytteistä kliininen tulkinta

Ruokailu vaikuttaa aina aineenvaihduntaan. Tarkimman tuloksen testistä saa, jos koira on paastotettu vähintään 8-12 tuntia ennen näytteenottoa. Syöminen vapauttaa mm. verensokeria ja rasva-aineita verenkiertoon, jonka johdosta paastoamattomilla eläimillä esimerkiksi rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan tuotteiden pitoisuudet voivat olla muuttuneet.

 

Metabolomiikan tulevaisuus: yksilöllinen terveydenhuolto

Metabolomiikka on tutkimusala, joka on edennyt kovaa vauhtia viime vuosikymmeninä. Suurimpia metabolomiikan aikaansaamia, odotettuja muutoksia tulevaisuuden sairausdiagnostiikassa on nk. metabolisten sormenjälkien käyttö yksittäisten markkereiden sijasta. Nämä metaboliset sormenjäljet summaavat yhteen useita merkittäviä sairauden aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia, parantaen diagnostista tarkkuutta. Metabolomiikka myös mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittämisen mahdollistamalla sairausriskin ennustamista. Metabolomiikan odotetaan olevan suuressa roolissa yksilöllisen terveydenhuollon kehittymisessä, sillä sairauden aiheuttamat aineenvaihdunnalliset muutokset voivat vaikuttaa potilaan hoitosuunnitelmaan.