PetMeta-testin tulokset toimitetaan viitearvojen ja tulkintaa helpottavan, markkereiden vaikutuksista kertovan testikuvauksen kanssa. Aineenvaihduntaan vaikuttavat sekä sairaudet, ruokinta, liikunta että fysiologinen tila. Diagnostisesti kuvaavimman tuloksen aineenvaihdunnan tilasta saa, kun testi tehdään 8-12 tunnin paastotuksen jälkeen, sillä syöminen muuttaa aineenvaihduntaa hetkellisesti. Näytemateriaalina toimii punasoluista eroteltu litiumhepariiniplasma. Testi on pian Suomessa tarjolla.

 

Testin käyttö eri sairaustiloissa

Useat sisäelinsairaudet vaikuttavat pääasiallisen sairausmekanisminsä lisäksi myös laajemmin aineenvaihduntaan. PetMeta-testin avulla sairauden aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia pystytään seuraamaan perinteisiä menetelmiä tarkemmin. Allaolevista linkeistä pääset lukemaan olemassaolevaa tutkimustietoa sairauksien aiheuttamista, tunnetuista aineenvaihdunnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista koiran hoitoon.

 

Mitä viitearvot ovat

Eläinlääketieteessä eläimen laboratoriotulosta verrataan tyypillisesti viite- eli normaaliarvoihin. Näin toimitaan myös PetMeta-testin kohdalla. Viitearvot kertovat sen alueen, jolla tutkitun markkerin tulos tyypillisimmin on terveellä eläimellä. Viitearvoilla on ylä- ja alaraja, joita kutsutaan viiterajoiksi.

 

Viitearvojen laskutapa

Viitearvot lasketaan tyypillisesti niin, että 95% terveistä koirista osuu viiterajojen sisälle kunkin markkerin kohdalla. Näin ollen terveelläkin koiralla on jokaisen markkerin kohdalla 5% todennäköisyys olla viiterajojen ulkopuolella.

 

Viiterajojen ulkopuolella oleva tulos ei automaattisesti tarkoita sairautta

Kuten viitearvojen laskutavasta huomataan, viitearvo itsessään ei oikeastaan kerro siitä, mikä arvo olisi sairaalla koiralla. Useissa sairauksissa tulos muuttuu sairauden seurauksena merkittävästi. Toisissa sairauksissa etenkin sairauden alkuvaiheessa taas arvo voi muuttua koiran normaalitilasta pysyen kuitenkin vielä viiterajojen sisällä.

 

Viiterajojen sisällä oleva tulos ei suoraan kerro optimaalisesta kunnosta

Viitearvojen laskutavasta huomataan myös, että viitearvo itsessään ei kerro siitä, mikä olisi tavoiteltavin tulos esimerkiksi koiran hyvinvoinnin tai suorituskyvyn kannalta.

 

Miten ruokailuajankohta vaikuttaa tulokseen?

Ruokailu vaikuttaa aina aineenvaihduntaan. Tarkimman tuloksen testistä saa, jos koira on paastotettu vähintään 8-12 tuntia ennen näytteenottoa. Syöminen vapauttaa mm. verensokeria ja rasva-aineita verenkiertoon, jonka johdosta paastoamattomilla eläimillä esimerkiksi rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan tuotteissa voi olla muutoksia, jotka eivät liity mihinkään sairaustilaan.